Prisoversigt

Kontingenter og tilvalg

Nykøbing F. Tennisklub råder over flotte faciliteter - både udendørs og indendørs - og tilbyder derudover en bred vifte af aktiviteter hele året rundt.

Priser og vilkår har vi samlet i oversigten her på siden. Links'ene i prisoversigten tager dig direkte til enten tilkøb af den givne aktivitet eller leje af den valgte ressource.

Ser du ikke det forventede når du klikker på links'ene, skyldes det sandsynligvis at du enten mangler en forudsætning (fx. intet aktivt medlemskab) eller allerede har det ønskede tilkøb.

Vinter+

Vinter+ er et nyt tilkøb som klubben udbyder og som forudsætter et allerede aktivt kontingent/medlemskab. Vinter+ giver fordele i form af attraktive priser på såvel baneleje og træning indendørs - du kan se og sammenligne alle priser i nedenstående prisoversigt.

Vinter+ tilbuddet udbydes på forsøgsbasis i indeværende sæson og priser samt tilbudte fordele vil sandsynligvis blive justeret til sæsonen 2024/25 baseret på de erfaringer vi i klubben gør os med tiltaget for 2023/24. Målet vil dog fortsat være at tilbyde attraktive priser på indendørs tennis til glæde vores medlemmer.

Nye kontingentpriser pr. 1/1 2024

Klubben har pr. 1/1 2024 indført beskeden forhøjelse af kontingentet for såvel juniorer som seniorer (de nye priser fremgår af prisoversigten herunder). Kontingentstigningen afspejler det generelle løft i klubbens aktivitetsniveau samt de forbedrede muligheder for at dyrke sporten udover den normale sommersæson. Kontingentet skal derfor fremover betragtes som et helårs-kontingent og vil blive opkrævet i to halv-årlige rater med forfald hhv. 1/1 og 1/7.

 
Vinter+
Alm. Medlem
Ikke-medlem
Kontingenter, helårs

 

 

 

Ungdom (0-18 år)
Ungsenior (18-25 år)
Senior (25+ år)
Senior deltid (ej åben for tilgang) 
Familie (2 voksne + hjemmeboende børn)

200 kr.
200 kr.
400 kr.
400 kr.
-

500 kr.
500 kr.
1.000 kr.
750 kr.
2.200 kr.

-
-
-
-
-

Løse timer, ude

 

 

 

Tennis
- Alle dage/tider

Padel
- Alle dage/tider


0 kr.


0 kr.


0 kr.


0 kr.


200 kr.


200 kr.

Løse timer, inde

 

 

 

Tennis
- Hverdage (07-15)
- Hverdage (15-23)
- Weekender


80 kr.
90 kr.
90 kr.


100 kr.
140 kr.
140 kr.


140 kr.
180 kr.
180 kr.

Klubturneringer, ude

 

 

 

Boksturnering
- Single-række
- Double-række

Klubmesterskab
- Single-række
- Double-række


0 kr.
0 kr.


0 kr.
0 kr.


0 kr.
0 kr.


0 kr.
0 kr.


-
-


-
-

Klubturneringer, inde

 

 

 

Boksturnering
- Single-række
- Double-række

Klubmesterskab
- Single-række (senior)
- Double-række (senior)
- Single-række (junior)
- Double-række (junior)


410 kr.
230 kr.


80 kr.
40 kr.
40 kr.
20 kr.


500 kr.
275 kr.


100 kr.
50 kr.
50 kr.
25 kr.


-
-


-
-

Ungdomstræning, ude
     

Klubtræning
Op til 3 x gange/uge


400 kr.

400 kr.

-
Ungdomstræning, inde
     

Klubtræning
- 1 x gang/uge
- 2 x gange/uge

LF-Træning (1,5 time/uge)
- Fast træning (gul bold)
- Fast træning (orange/grøn bold)
- Løs træning (pr. gang)

Banehaj*
- Ledig bane (dd. + følgende døgn)


300 kr.
600 kr.


1.300 kr.
1.300 kr.
60 kr.

1.200 kr.
0 kr.


400 kr.
800 kr.


1.560 kr.
1.560 kr.
75 kr.

-
-


-
-


1.560 kr.
1.560 kr.
75 kr.

-
-

Seniortræning, inde

 

 

 

LF-Træning (1,5 time/uge)
- Løs træning (pr. gang)


90 kr.


110 kr.


110 kr.

 

* Vinter+ juniormedlemmer med fast tilknytning til hold tilmeldt Tennis Øst / DTF har mulighed for, mod et engangsbeløb på 1.200 kr. pr. sæson, at købe sig ret til frit at kunne reservere ledige timer i indeværende samt næstfølgende kalenderdøgn. Banehajer kan kun reservere baner sammen med andre banehajer. Er du interesseret i at blive banehaj, så tag fat i bestyrelsesmedlem René Svendsen, der kan hjælpe dig med tilmeldingen.