Vejledning - Dørstyringssystem

For at forebygge misbrug og hærværk er dørene til klubhus og baner aflåst hvor adgangen styres af vort dørstyringssystem fra Memberlink.
Adgangen fås ved at bruge en 6-cifret kode eller en app.

Adgang med kode: Ved indmeldelse får du tildelt en personlig 6-cifrede kode, som skal indtastes efterfulgt af en firkant. Når du har tastet koden, vil du høre et klik og tastaturet vil nu lyse gult og grønt. Døren er nu åben i ca. 5 sekunder, hvorefter den låses igen.>br>

Adgang med app: Download Memberlink app’en (ikke link) på din telefon (Iphone eller Android). Find Nykøbing F. Tennisklub og indtast derefter dit brugernavn og kodeord. Det er de samme, som hvis du vil booke en bane på hjemmesiden, og tryk på log ind.

Gå herefter ind på dørstyring, vælg ”tillad, mens du bruger app” hvorefter du får vist adgangsdørene i små bokse. Når den viste hængelås bliver grøn, klikker du på den og du kan gå ind af den oplåste dør.

Når du efterfølgende er inde på app’en, skal du blot sikre dig, at du har aktiveret det lille nøgleikon nederst på siden.


Husk at lukke dørene, når du forlader baner og klubhus.