Vejledning - Padelregler

Sådan kommer du i gang med at spille padel

Padel spilles med et specielt padelbat, som kan købes i de fleste sportsforretninger samt i visse supermarkeder. Klubben tilbyder dog lån af bats, hvor der er 4 stk. til rådighed i klubhuset, men ønsker du at spille jævnligt, er det fornuftigt at anskaffe sit eget. Normalt spilles padel med specielle padelbolde, der har et tryk på ca. 90 % af en normal tennisbold, men kan dog uden problemer spilles med en let brugt tennisbold.  Fodtøjet, der anvendes, kan være almindelige tennissko, dog skal det understreges, at skoene SKAL være rengjorte for bl.a. rødt grus.

Generelle regler i padel

 • Bolden må ikke ramme jorden 2 gange i træk på samme side af nettet.
 • Du må ikke slå til bolden 2 gange i træk.
 • I åbent spil må du gerne slå til bolden i luften, inden bolden har ramt jorden.
 • Bolden er ude, hvis du slår den direkte ud i sidevægge eller bagvæg.
 • Bolden skal ramme jorden på modstandernes side, inden den må ramme væggene.
 • Bolden må gerne ramme væggene flere gange, bare den først har rørt jorden én gang.
 • Du må gerne bruge glasvæggene på din egen side som bande, så du kan få bolden over
 • nettet ved at slå den direkte ind i din egen væg først.
 • Du må ikke slå bolden tilbage til modstanderen, før den er kommet helt over nettet og
 • derved er på din banehalvdel.
 • Hvis bolden rammer dig, taber du pointet.
 • Rammer du nettet med bolden, kroppen eller dit padelbat, taber du pointet.

Serv

 • Hvert point starter med en serv, og du server et helt parti ad gangen, hvorefter din
 • modstander server i næste parti.
 • Du har to forsøg til at lave en godkendt serv i padel. Hvis du fejler i begge forsøg, taber du
 • Serven skal være en underhåndsserv.
 • Inden du server og rammer bolden med battet, skal du altid kaste bolden i jorden bagved
 • din egen baglinje, så bolden hopper én gang.
 • Når du server, må du ikke røre baglinjen med dine fødder, og du skal have minimum én fod
 • i kontakt med jorden.
 • Som server i padel må du kun slå til bolden ved bæltestedet eller under. Aldrig over.
 • Bolden skal ramme inde i modstanderens servefelt eller på servefeltets linje.
 • Bolden må gernehoppe op på glasvæggen efter serven, så længe bolden kun rammer
 • jorden én gang inden kontakten med væggen.
 • Bolden må ikkehoppe op på metalvæggen efter serven, selvom bolden kun rammer jorden
 • én gang inden kontakten med væggen.
 • Bolden skal ramme modstanderens servefeltet én gang, inden din modstander må
 • returnere bolden.
 • Modtageren af serven kan bevidst vente med at slå til bolden, indtil bolden har ramt
 • væggene. Dog må bolden stadig kun ramme jorden én gang i hele sekvensen – ellers taber
 • modtageren pointet.

Points

 • Du tæller points i padel ligesom i tennis, som bruger pointsystemet 15, 30, 40…
 • Det vil sige, at hvis du vinder første bold mod din modstander, bliver stillingen 15-0. Hvis
 • din modstander vinder de næste tre bolde, ændrer stillingen sig til 15-40.
 • Hvis stillingen bliver 40-40, skal du vinde to bolde i streg. Hvis du vinder første duel, skal
 • du blot vinde én bold mere for at vinde partiet. Hvis din modstander derimod vinder den
 • efterfølgende duel, bliver stillingen igen 40-40. Sådan kan I blive ved, indtil én af jer vinder
 • to bolde i streg ved stillingen 40-40. 

Partier

 • Du skal vinde 6 partier for at vinde et sæt, og der spilles altid bedst ud af tre sæt.
 • Ligesom i tennis skal du vinde med mindst to overskydende partier, hvilket kan være 6-4
 • eller 7-5. Ved stillingen 6-6 skal I spille tie-break.
 • Første bold i tie-break sættes i gang af den spiller, som efter tur skulle serve, hvis det var et
 • normalt parti. Spilleren server kun første point og server fra højre side. Efter det første
 • point server modstanderen de næste to point, hvorefter I skiftes. Hver vunden duel giver ét
 • Du vinder tie-break ved at være den første til at få 7 point. Igen skal der vindes med mindst
 • to overskydende point. Det vil sige, at stillingen i et vundet tie-break kan være 8-6, 9-7 og
 • endda endnu mere end 17-15. 

Banens indflydelse på reglerne i padel

Reglerne i padel minder om tennisreglerne, men banens vægge og det specielle udstyr gør spillet og reglerne meget anderledes.