Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

MEDLEMSBETALING
Medlemmet modtager en elektronisk faktura, som skal betales senest 7 dage efter indmeldelsen. Ved opstart af ny sæson, sendes en ny faktura til medlemmet, medmindre medlemskabet er blevet opsagt. Nykøbing F. Tennisklub af 1898 opbevarer ikke medlemmets kreditkort informationer.

EKSTERN BETALING
Ved gæsters booking af baner skal betaling for baneleje ske i forbindelse med bookingen. Der tilbagebetales ikke baneleje ved aflysning af banebookingen. Nykøbing F. Tennisklub af 1898 opbevarer ikke gæsternes kreditkort informationer.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering for betaling fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Nykøbing F. Tennisklub af 1898 , skal du meddele dette til klubbens formand og/eller kasserer. Dit betalte kontingent vil ikke blive refunderet. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Nykøbing F. Tennisklub af 1898 forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling,og hvis der sker misligehold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.