Vores trænerindsats bemærkes hos Dansk Tennis Forbund

25. januar 2023 12:31 , af René Svendsen

Dansk Tennis Forbund (DTF) roser initiativer hvor lokale klubber går sammen om at tilbyde træneruddannelse til deres trænere.

Læs hele artiklen, hvor Sønderborg og Nykøbing tennisklubber fremhæves som eksempler på såvel forankring af tenniskompetencer lokalt i klubberne som grundlag for at knytte tættere sociale relationer på sigt udbyde aktiviteter på tværs af nabokklubber.

Netop samarbejdet på tværs af klubberne - ikke mindst gennem Sydhavstouren - har muliggjort at vi har kunnet tiltrække det nødvendige antal kursister til et lokalt klubtrænerkursus.