2022-03-21 Indvielse af padelbanen 19. marts 2022

21. marts 2022 14:30 , af Erik Larsen

Endelig lykkedes det! Nu står banen klar.

For ca. 2½ år siden fødtes ideen om at få etableret en padelbane i tennisklubbens regi. Det var på baggrund af den udvikling, der var i gang i Danmark, hvor padelbaner skød op, især i eksisterende tennisklubber.

Vi vurderede de økonomiske muligheder og fandt, at med hjælp fra fonde m.m. kunne det gennemføres.

På generalforsamlingen 2020 blev det besluttet at gå videre med projektet. Derefter gik tiden med at undersøge bl.a.tilskudsmuligheder, hvilket kan være en langvarig proces. Det lykkedes i løbet af året at få tilsagn fra DIF og DGI’s Foreningspulje, Nordea Fonden og endelig fra de kommunalt relaterede puljer, Outdoorpuljen og Bevæg dig for livet-puljen. Med vore egne midler var vi økonomisk sikret og vi begyndte at indhente endelige tilbud på bane og øvrigt nødvendigt arbejde.

Endelig i maj 2021 kunne vi underskrive kontrakt med Padelhal om levering af selve banen.

Og så var det bare at vente. Coronasituationen spillede alvorligt ind. Byggesagsbehandlingstiden var pludselig godt 5 måneder, stor travlhed hos håndværkere betød venten på fundament og endelig blev selv banen, som vi forventede allerede i juni/juli, først leveret i februar i år, også grundet situationen.

Men nu er den her. Klar til at blive taget i brug for vore medlemmer og bane kan faktisk bookes fra denne eftermiddag, bats og bolde vil være at finde i opbevaringsboksen ved padelbanen.

I første omgang vil banen kun kunne bookes af vore medlemmer, som via deres sædvanlige nøgle har adgang til banen. For at kunne tilbyde gæster at spille på banen, har vi besluttet at udskifte låsene til en elektronisk/digital løsning således at booking og evt. betaling kan ske online. Dette formentlig fra ca. 1. maj 2022.

Til slut vil jeg takke vore leverandører for et fortræffeligt samarbejde: Padelhal v/Tommy Bay-Hansen, AC sportsanlæg v/Anders von Würden, Marielyst El v/Lars Petersen, J/C Hegn v/ Carsten Balsløv og Låsespecialisten v/Anders Jocumsen.

Alle har gjort et godt stykke arbejde og fået det hele til at fungere fortræffeligt.

Efterfølgende klippede Ole K. Larsen, formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget i Guldborgsund kommune, det røde bånd og indviede dermed banen. Han udtrykte stor tilfredshed med vort initiativ til mere og flere aktivitetstilbud, som harmonerer helt med kommunens målsætning.

Og så var det tid til lidt demonstration af padelspillet, hvor to øvede gæster spillede nogle partier med Ole K. Larsen og Søren Rygaard.

Ole R. Johansen