2021-04-22 Pas på vores baner

22. april 2021 21:00 , af Erik Larsen

Efter en forrygende standerhejsning med mange fremmødte og fuldt booket åbningsturnering, er der nu fuld gang med tennis på banerne. Men de skal også passes! Grundet vores forsøg på at fremskynde åbningen, har vi været nødt til at forcere klargøringen bl.a. med tromling.

Derfor, hvis de almindelige pasningsregler, som kan læses om i vores klubblad på side 11, ikke overholdes, risikerer vi at stå med ødelagte baner, inden vi rigtig kommer i gang. Så HUSK at vande bane inden spil, specielt i denne tørre tid, reparere eventuelle huller efter spil m.m. Godt nok bliver banerne vandet automatisk tidligt om morgenen, men det holder ikke hele dagen.

I den kommende tid vil vi være meget opmærksom på banernes tilstand og om fornødent rette linier ud, tromle en ekstra gang osv, men hjælp os, så det ikke bliver sværere end nødvendigt.

På forhånd tak.

Hilsen bestyrelsen