2020-08-20 Afslutning på udendørssæsonen

20. august 2020 16:54 , af Erik Larsen

Solen skinner stadig og varmegraderne er fortsat helt i top. Alligevel går vi mod mørkere tider og dermed slutningen af vor sæson 2020. Af hensyn til det tidligere mørke, vil klubaftenen for seniorer fra næste onsdag d. 26.8.20 begynde kl. 18.30. Det fortsætter vi med indtil sidste aften, der bliver d. 9.9.20, for der at sige tak for i år. I øvrigt, der er plads til flere på disse onsdagaftener!

Banerne vil fortsat være åbne, så længe vejret tillader det, men typisk indtil ult. september, hvor vi så skal demontere banerne - tage net og vindnet ned, lægge brædder og sten på linierne, rydde op m.m. Vi ser naturligvis gerne, at der er medlemmer, der vil give et nap med, så vi vil informere, når vi har valgt en dag og får brug for din hjælp.

Vi plejer jo at belønne alle de frivillige, der tager en tørn med bl.a. klargøring af banerne i foråret. Det gør vi ved at afholde den såkaldte baneklargøringsturnering og -fest, som i år var planlagt til d. 29. maj. Men det var der lige en virus der forhindrede og vi har ikke fundet det forsvarligt, at afholde den på et senere tidspunkt. Det vil vi naturligvis råde bod på og forsøge at gøre lidt mere ud af det til næste år, hvor vi igen får brug for din hjælp. På nuværende tidspunkt kan vi kun med denne mail takke de involverede for hjælpen i denne sæson.

Trods denne atypiske situation, vi alle har været i, håber jeg, at I alligevel har haft en god og fornøjelig sæson. Jeg mener, at vi er kommet igennem den på en god og forsvarlig måde.

Ole