2020-05-27 Bestyrelsen orienterer

30. maj 2020 14:08 , af Erik Larsen

Som det helt sikkert er bekendt, er vort samfund ved at åbne lidt mere op og retningslinjer er blevet lempet.

Derfor tør vi også lempe lidt på vore restriktioner. Fra d.d. åbner vi for adgang til selve klublokalet, forstået på den måde, at man kan gå ind i lokalet og dermed få adgang til køleskabet, som nu er fyldt op. Vi henstiller til, at ophold i videst muligt omfang undgås og hvis, under hensyntagen til de almindelige retningslinjer om afstand, hygiejne m.m. Der vil være håndsprit samt papirhåndklæder til rådighed.

 Bane 2, som hidtil har været ”lukket” åbnes igen, gældende fra d.d. Det betyder også, at vi fra i næste uge vil udvide antallet af deltagere i vor klubaften (og dermed drop-in) om onsdagen til max. 12 deltagere. Tilmelding er fortsat nødvendig. Vi vil ligeledes også gerne tage imod personer, som kunne tænke sig at prøve tennisspillet. Så tag venner og bekendte med på banen!

Fra på mandag d. 1. juni er det igen muligt at benytte vor boldmaskine, som vil være placeret i det lille hus på bane et. De hidtidige brugere kan umiddelbart komme i gang med at bruge den. Koden på låsen er den samme som i vinter.

Hvis der er nye, der gerne vil have adgang til at bruge den, kan de kontakte undertegnede. Prisen herfor er kr. 100,- for sæsonen.
Benyttelse af maskinen skal helst ske på bane 1 for at undgå for meget ”transport”. Banen bookes som normalt, dog med makker ”NFT boldmaskine”.

  

På bestyrelsens vegne

Ole R. Johansen