15.12.2017 Lidt nyheder og information fra din tennisklub december 2017

6. december 2017 18:49 , af Erik Larsen

Udvidelse af damernes omklædningsrum

Et ønske og et løfte er ved at blive indfriet!

Efter at have modtaget et overslag på byggeomkostninger, har bestyrelsen i Nykøbing F. Tenniscenter vurderet, at en udvidelse i 2018 vil være økonomisk mulig.

Der er nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af Ebbe, Thon, Søren, Marianne og undertegnede og på baggrund af en tegning med vore idéer til, hvordan tilbygningen skal udføres, har vi haft det første møde med entreprenøren Bo-Hus, som også stod for byggeriet af klubhuset i 2013. De vil nu fremkomme med nødvendige detaljer og en endelig pris.

Planen er, at byggeriet skal sættes i gang i foråret 2018 med afslutning i maj. Da det ikke kan undgås, at omklædnings- og badefaciliteter vil skulle lukkes i en kort periode, hvor sammenlægningen af nyt og gammelt skal ske, har vi bedømt, at det giver mindst gene, at den periode ligger i udendørssæsonen.

For at give et overblik over udvidelsen, er der i klubhuset opsat den tegning, som vi arbejder efter.

Når tiden nærmer sig, vil vi holde jer yderligere orienteret.

 

Banepasning fremover

Efterhånden er det almindelig kendt, at Jørgen Bruun har meddelt, at han fra næste udendørs sæson ikke mere kan påtage sig at vedligeholde vore baner og omkringliggende arealer.

Jørgen har i mere end 20 år set efter vore baner og påset, at de altid har fremstået i særdeles god stand – ikke mindst efter at vi i 2012 fik de nye baner. Hans beslutning er forståelig og respekteres fuldt og helt af bestyrelsen. Vi kan ikke takke Jørgen nok for det arbejde, han har udført i alle disse år.

Men banerne m.m. skal jo passes også fremover. Vi mener, at det nok er næsten umuligt at finde en afløser, der med samme omhu og indsats dag ind og dag ud, vil påtage sig at overtage jobbet.

Derfor håber vi, at det kan lade sig gøre, at finde et antal medlemmer, der gerne stiller sig til rådighed til dette vedligeholdelsesarbejde et par timer om ugen. Er du interesseret, så kontakt enten Thon eller undertegnede. Når udendørssæsonen så nærmer sig, vil vi sammen finde ud af, hvordan og hvornår der er brug for hjælp. I øvrigt vil Jørgen gerne, også fremover, stille sin erfaring og ekspertise til rådighed. Så helt på bar bund, vil vi ikke være.

 

Jule/nytårsturnering

Som det efterhånden er blevet tradition, inviteres også i år til nytårs- og juleturnering d. 6.januar 2018. Invitationen er også vedhæftet denne mail med oplysninger om turneringens afvikling, tider m.m. Læs den igennem og husk at tilmelde dig. Der er plads til alle seniorer.

Og så er der blot at ønske alle en rigtig god jul og godt nytår.

Ole