Indmeldelse og kontingent - udendørs

Priser - udendørssæson 2018:

Medlemsskabet dækker perioden maj - september på de udendørs baner

 
Senior - fuldtids medlem:  900 kr.
Giver ret til ubegrænset tennisspil indenfor reservationsreglerne.

 
Senior - deltids medlem:  640 kr.  (Lukket gruppe / nye medlemmer optages ikke)
Giver ret til ubegrænset tennisspil alle ugens dage indtil kl. 15.00.
Bemærk, at det seneste tidspunkt, en reservation kan påbegyndes, er kl. 13.00.
Deltagelse i klubaktiviteter efter kl. 15.00 er kun mulig, hvis det fremgår af aktivitetsbeskrivelsen,
at den også er for deltidsmedlemmer.

 
Ungdomsmedlemsskab uden instruktion:  425 kr.
Gælder for unge til og med det år, man fylder 25 år.
Giver ret til ubegrænset tennisspil indenfor reservationsreglerne.

 
Ungdomsmedlemsskab med instruktion:  725 kr.
Gælder for unge til og med det år, man fylder 25 år.
Giver ret til ubegrænset tennisspil indenfor reservationsreglerne.
Holdtræning med instruktion 1-2 gange ugentlig er inkluderet i prisen.

 
Familiemedlemskab uden instruktion:  1.900 kr.
Gælder alle i husstanden og navnene oplyses ved indmeldelsen.
Giver ret til ubegrænset tennisspil indenfor reservationsreglerne.

Holdtræning for ungsomsspillere kan tilkøbes for 300 kr. pr. barn.

 
Passivt medlemskab:  100 kr.


Indmeldelsesgebyr:  150 kr.
Dækker betaling for nødvendig nøgle til klubhus og udendørs baner.
Opkræves ikke for passive medlemmer.

 


Vil du vide mere, kan du maile dine spørgsmål til klubbens kasserer: ebbe@thebruuns.dk 

Ved indmeldelse sent på sæsonen er der mulighed for kontingent-rabat efter aftale med kasserer eller formand.

Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem, så klik på:..

Indmeldelsesblanket - PDF

Betaling af 1. kontingent
foregår ved bankoverførsel til klubbens konto:
Reg.nr. 2650 - konto 6700155216.

 
Husk at betale dit kontingent til tiden, da din ret til at reservere baner ellers risikerer at blive blokeret.

Når du er indmeldt

kan du logge ind og få adgang til banereservations-
systemet og anden relevant information.
 
Se hvordan under menupunktet "Vejledninger".