Indmeldelse og kontingent - udendørs

Priser - udendørssæson 2022:

Medlemsskabet dækker tennisspil på de UDENDØRS baner i perioden maj-september, samt spil på padelbanen, når vejret tillader det

 
Senior - fuldtids medlem:  900 kr.
Giver ret til ubegrænset tennis- og padelspil indenfor reservationsreglerne.

 
Senior - deltids medlem:  640 kr.  (Lukket gruppe / nye medlemmer optages ikke)
Giver ret til ubegrænset tennisspil indtil kl. 15.00 (seneste reservationsstart er kl. 13.00)
Giver ret til ubegrænset padelspil indtil kl. 14.00 (seneste reservationsstart er kl. 13.00)
Deltagelse i klubaktiviteter efter henholdsvis kl. 15.00 og kl. 14.00 er kun mulig, hvis det fremgår af aktivitetsbeskrivelsen, at den også er for deltidsmedlemmer.

 
Ungdomsmedlemsskab UDEN instruktion:  425 kr.
Giver ret til ubegrænset tennis- og padelspil indenfor reservationsreglerne
Gælder til og med det år, man fylder 25 år.

 
Ungdomsmedlemsskab MED instruktion:  725 kr.
Giver ret til ubegrænset tennis- og padelspil indenfor reservationsreglerne.
Holdtræning med instruktion 1-2 gange ugentlig er inkluderet i prisen.
Gælder til og med det år, man fylder 25 år.

 
Familiemedlemskab UDEN instruktion:  1.900 kr.
Gælder for husstandens forældre og hjemmeboende børn under 25 år.
Giver ret til ubegrænset tennis- og padelspil indenfor reservationsreglerne.

Holdtræning for ungsomsspillere kan tilkøbes for 300 kr. pr. barn.

 
Passivt medlemskab:  100 kr.


Indmeldelsesgebyr:  150 kr.  (300 kr. for familiemedlemsskab).
Opkræves ikke for passive medlemmer.

 


Vil du vide mere, kan du maile dine spørgsmål til formand Ole R. Johansen på mail: olerj@live.dk,

Ved indmeldelse sent på sæsonen er der mulighed for kontingent-rabat efter aftale med kasserer eller formand.

Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem, så klik på:

Indmeldelsesblanket - PDF

 

Indmeldelsesblanket - Excel

Betaling af kontingent
foregår ved bankoverførsel til klubbens konto:
Reg.nr. 2650 - konto 6700155216.

 
Husk at betale dit kontingent til tiden, da din ret til at reservere baner samt adgangen til banerne risikerer at blive blokeret.

Når du er indmeldt

kan du logge ind og få adgang til banereservations-systemet og anden relevant information.
 
Se hvordan under menupunktet "Vejledning".