Drop ind - for voksne

Hver onsdag kl. 19.00 i sommersæsonen er der drop ind for voksne.

Fra onsdag d. 17. juni spiller vi igen vor sædvanlige drop-in for voksne kl. 19 - 21.

Med de seneste Corona åbninger er begrænsningerne ophævet i forhold til drop ind.


Her får du gode muligheder for at prøve at spille mod andre end end dem, du normalt spiller mod. Det kan der komme en hel del sjovt og godt tennisspil ud af. 

Du skal bare møde op. Klubben vil stå for det praktiske med afvikling af turneringen, og det vil som tidligere år foregå med kampe mellem de fremmødte på kryds og tværs af spillestyrke, alder og køn.
 
Det er tanken, at denne uformelle turneringsform kan skabe grundlaget for, at alle medlemmer kan finde en makker at spille med, og at specielt nye medlemmer kan få etableret nogle forhåbentlig brugbare kontakter, så de kan føle sig velkommen i vores klub.
 
Vi slutter aftenen med en kop gratis kaffe.
 

For at tilgodese det sociale aspekt og sammenhold medlemmerne imellem, vil aktiviteten, trods spilletidspunktet, være åben for også Senior - deltids medlemmer.